Wiki Tóm Tắt là Bách Khoa Toàn Thư Tóm Tắt, cung cấp kiến thức tóm tắt từ Wikipedia đơn giản, chính xác và ngắn gọn nhất. Wiki Tóm Tắt viết nội dùng về các lĩnh vực như:

Khoa học tự nhiên: Toán học, Vật lý học, y học, sịnh học, thiên văn, máy tính, logic, hóa học, địa lý học, địa chất học,…

Khoa học xã hội: Giáo dục, kinh tế học, lịch sử, tâm lý học, triết học, kinh tế học, luật pháp, ngôn ngữ học, nhân chủng học, thuần học, xã hội học.

Kỹ Thuật: Công nghiệp, cơ học, năng lượng, người máy, quân sự, nông nghiệp, y tế, kiến trúc, giao thông, điện tử học.

Văn Hóa: Âm nhạc, du lịch, chính trị, điện ảnh, giải trí, thời trang, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, vũ đạo, phong tục tập quán, thần thoại, thể thao.

Copyright © 2023 Galaxylands.com.vn . All rights reserved.